รับสมัคร คนขับรถ

สิ่งที่คนขับจะได้รับ

  • ฟรีสำหรับ 100 คนแรก รับกระเป๋า และเสื้อ
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท
  • ค่าคอมมิชั่นจากค่าอาหาร 20%
  • สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เอกสารสำหรับการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ใบ
  • สำเนาใบขับขี่ พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
  • สำเนา พรบ. 1 ใบ
  • สำเนาสมุดธนาคาร 1 ใบ
  • สำเนาเล่มรถ 1 ฉบับ
  • หากเป็นรถบุคคลที่ 3 ให้สำเนาเซ้นยินยอมให้ใช้รถ 1 ใบ


สมัครเข้าร่วมทีม

เงื่อนไขหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล

+66 (0) 61 429 3915

หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด