รับสมัคร ร้านค้า

สิ่งที่ร้านค้าจะได้รับ

  • เข้าร่วมร้านอาหารฟรี
  • สร้างรายได้เพิ่มขึ้นง่ายๆ
  • ไม่มีคนส่งอาหาร
  • รายได้ค่าอาหาร โดยหักค่าบริการ 20-30%
  • สามารถบริหารจัดการร้านค้าได้ด้วยตนเอง
  • เลือกเวลาเปิด-ปิดรับออเดอร์ได้เอง
  • มีรายการสรุปยอดการขาย แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • ได้รับเงินก่อนเที่ยงในวันถัดไป
เอกสารสำหรับการสมัครร้านค้า

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ใบ
  • สำเนาสมุดธนาคาร 1 ใบ


สมัครเข้าร่วมทีม

เงื่อนไขหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล

+66 (0) 61 429 3915

หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด